[{"id":"1","G1":"O'zbekiston Respublikasiga koronavirus kirib kelishi va tarqalishini oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining qaroriga asosan 2021 yil 1 maydan bohlab konsert-tomosha dasturlarini yopiq madaniyat saroylarida o'tkazilishi vaqtinchalik to'xtatilishi belgilangan.","G2":"iyul"},{"id":"2","G1":"Согласно решению Республиканской специальной комиссии по подготовке программы мероприятий по предотвращению заноса и распространения коронавируса на территории Республики Узбекистан, с 1 мая 2021 года концертные программы будут приостановлены в закрытых дворцах культуры.","G2":"июль"},{"id":"3","G1":"According to the decision of the Republican Special Commission on the preparation of a program of measures to prevent the entry and spread of coronavirus in the Republic of Uzbekistan, from May 1, 2021, concert programs will be suspended in closed palaces of culture.","G2":"July"}]