[{"id":"1","g1":"O'zbekiston Respublikasi","g2":"160974","g3":"46,6"},{"id":"2","g1":"Qoraqalpog'iston Respublikasi","g2":"7529","g3":"39,1"},{"id":"3","g1":"Andijon viloyati","g2":"15711","g3":"49,3"},{"id":"4","g1":"Buxoro viloyati","g2":"7644","g3":"39,3"},{"id":"5","g1":"Jizzax viloyati","g2":"5259","g3":"37,3"},{"id":"6","g1":"Qashqadaryo viloyati","g2":"10553","g3":"31,6"},{"id":"7","g1":"Navoiy viloyati","g2":"4274","g3":"42,2"},{"id":"8","g1":"Namangan viloyati","g2":"12244","g3":"42,7"},{"id":"9","g1":"Samarqand viloyati","g2":"14759","g3":"37,4"},{"id":"10","g1":"Surxondaryo viloyati","g2":"8732","g3":"32,6"},{"id":"11","g1":"Sirdaryo viloyati","g2":"4039","g3":"46,9"},{"id":"12","g1":"Toshkent viloyati","g2":"15091","g3":"50,7"},{"id":"13","g1":"Farg'ona viloyati","g2":"19861","g3":"52,0"},{"id":"14","g1":"Xorazm viloyati","g2":"7166","g3":"37,8"},{"id":"15","g1":"Toshkent shahri","g2":"25536","g3":"94,8"},{"id":"16","g1":"Boshqa muassasalar","g2":"2576","g3":"-\r"}]