Mahsulot xajmi solishtirma;1613826,1;1692987,6;104,9 Xalq istemol mahsulotlari;1213423,6;1236589,1;101,9 Uzum vinosi jami;20613,5;20731,7;100,6 Aroq va likyor aroqlar;62746,1;63637,59;101,4 Konyak;754,496;789,56;104,6 Gazlangan vino;1166;382,5;32,8 Ozuqali spirt;68338,6;70995,9;103,9