[{"id":"1","G1":"Mahsulot xajmi solishtirma","G2":"1613826,1","G3":"1692987,6","G4":"104,9\r"},{"id":"2","G1":"Xalq istemol mahsulotlari","G2":"1213423,6","G3":"1236589,1","G4":"101,9\r"},{"id":"3","G1":"Uzum vinosi jami","G2":"20613,5","G3":"20731,7","G4":"100,6\r"},{"id":"4","G1":"Aroq va likyor aroqlar","G2":"62746,1","G3":"63637,59","G4":"101,4\r"},{"id":"5","G1":"Konyak","G2":"754,496","G3":"789,56","G4":"104,6\r"},{"id":"6","G1":"Gazlangan vino","G2":"1166","G3":"382,5","G4":"32,8\r"},{"id":"7","G1":"Ozuqali spirt","G2":"68338,6","G3":"70995,9","G4":"103,9\r"}]