1Mahsulot xajmi solishtirma1613826,11692987,6104,9 2Xalq istemol mahsulotlari1213423,61236589,1101,9 3Uzum vinosi jami20613,520731,7100,6 4Aroq va likyor aroqlar62746,163637,59101,4 5Konyak754,496789,56104,6 6Gazlangan vino1166382,532,8 7Ozuqali spirt68338,670995,9103,9