[{"id":"1","G1":"ru","G2":"1","G3":"Начальник инспекции","G4":"Ульжаев Толиб Эгамбердиевич ","G5":"Дни приема по личным вопросам: понедельник, пятница с 08-00 до 11-00","G6":" +99-871 120-00-57"},{"id":"2","G1":"ru","G2":"2","G3":"Заместитель начальника инспекции","G4":"Лим Олег Николаевич","G5":"Дни приема по личным вопросам:вторник, четверг с 08-00 до 11-00 ","G6":" +99-871 120-00-57"},{"id":"3","G1":"ru","G2":"3","G3":"Начальник Управления сертификации, лицензирования и надзора за безопасностью полетов","G4":"Назаров Тахир Алимжанович","G5":"Дни приема по личным вопросам:вторник, среда с 08-00 до 11-00 ","G6":" +99-871 120-00-59"},{"id":"4","G1":"uz","G2":"1","G3":"Inspeksiyasi boshlig’i","G4":"Uljayev Tolib Egamberdievich","G5":"Shaxsiy masalalar bo'yicha qabul qilish kunlari: dushanba, juma 8-00 dan 11-00 gacha","G6":" +99-871 120-00-57"},{"id":"5","G1":"uz","G2":"2","G3":"Inspeksiya boshlig’i o’rinbosari","G4":"Lim Oleg Nikolayevich","G5":"Shaxsiy masalalar bo'yicha qabul qilish kunlari: seshanba, payshanba 8-00 dan 11-00 gacha","G6":" +99-871 120-00-57"},{"id":"6","G1":"uz","G2":"3","G3":"Sertifikatlash, lisenziyalash va parvoz xavfsizligini nazorat qilish boshqarmasi boshlig'i ","G4":"Nazarov Taxir Alimdjanovich","G5":"Shaxsiy masalalar bo'yicha qabul qilish kunlari: chorshanba 8-00 dan 11-00 gacha","G6":" +99-871 120-00-59"}]