[{"id":"1","G1":"Eksport tarkibi","G2":"100","G3":"100","G4":"107.9"},{"id":"2","G1":"paxta tolasi","G2":"5.7","G3":"-","G4":"-"},{"id":"3","G1":"oziq-ovqat mahsulotlari","G2":"4.8","G3":"5.1","G4":"114.6"},{"id":"4","G1":"kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar","G2":"84.7","G3":"90.09999999999999","G4":"114.6"},{"id":"5","G1":"energiya manbalari va neft` mahsulotlari","G2":"2.1","G3":"1.6","G4":"80.09999999999999"},{"id":"6","G1":"mashina va uskunalar","G2":"-","G3":"0.1","G4":"-"},{"id":"7","G1":"xizmatlar","G2":"0.7","G3":"0.2","G4":"36.9"},{"id":"8","G1":"boshqalar","G2":"2","G3":"2.9","G4":"161.2"},{"id":"9","G1":"Import tarkibi ","G2":"100","G3":"100","G4":"135.8"},{"id":"10","G1":"oziq-ovqat mahsulotlari","G2":"1.8","G3":"5.1","G4":"3,9 m."},{"id":"11","G1":"kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar","G2":"16.5","G3":"10.4","G4":"85.59999999999999"},{"id":"12","G1":"energiya manbalari va neft` mahsulotlari","G2":"3.2","G3":"4","G4":"173.2"},{"id":"13","G1":"qora va rangli metallar","G2":"2.4","G3":"3.9","G4":"2,1 m."},{"id":"14","G1":"mashina va uskunalar","G2":"45.3","G3":"49","G4":"146.8"},{"id":"15","G1":"xizmatlar","G2":"10","G3":"3.8","G4":"51.9"},{"id":"16","G1":"boshqalar","G2":"20.8","G3":"23.8","G4":"155"}]