Pensiya jamg‘armasi hisobida turuvchi jami pensiya va nafaqa oluvchilar;3,759,875;190,098;711,867.53 bundan:;;; Pensiyalar jami;3,380,955;158,761;744,346.22 shundan:;;; yoshga doir;2,818,129;131,213;762,375.15 nogironlik;381,388;17,010;731,749.10 boquvchisini yo‘qotgan (oila);181,438;10,538;490,621.35 Nafaqalar jami;378,920;31,337;422,931.88 shundan:;;; yoshga doir (erkaklarga 65 yoshdan, аyollarga 60 yoshdan);33,974;5,809;286,390.00 yoshga doir (bolalikdan nogironligi bo`lgan farzandli onalarga 55 yoshdan);4,378;1,484;286,390.00 nogironlikni boshqa turi, 1 va 2-guruh (ish staji yo`q);33,180;5,795;292,040.85 boquvchisini yo‘qotgan (oila);32,734;3,033;299,710.27 16 yoshdan katta bolalikdan nogironlar 1 va 2-guruh;161,533;5,000;474,595.31 16 yoshgacha nogiron bolalar;113,121;10,216;466,680.00