[{"id":"1","G1":"Pensiya jamg‘armasi hisobida turuvchi jami pensiya va nafaqa oluvchilar","G2":"3,759,875","G3":"190,098","G4":"711,867.53"},{"id":"2","G1":"bundan:","G2":"","G3":"","G4":""},{"id":"3","G1":"Pensiyalar jami","G2":"3,380,955","G3":"158,761","G4":"744,346.22"},{"id":"4","G1":"shundan:","G2":"","G3":"","G4":""},{"id":"5","G1":"yoshga doir","G2":"2,818,129","G3":"131,213","G4":"762,375.15"},{"id":"6","G1":"nogironlik","G2":"381,388","G3":"17,010","G4":"731,749.10"},{"id":"7","G1":"boquvchisini yo‘qotgan (oila)","G2":"181,438","G3":"10,538","G4":"490,621.35"},{"id":"8","G1":"Nafaqalar jami","G2":"378,920","G3":"31,337","G4":"422,931.88"},{"id":"9","G1":"shundan:","G2":"","G3":"","G4":""},{"id":"10","G1":"yoshga doir (erkaklarga 65 yoshdan, аyollarga 60 yoshdan)","G2":"33,974","G3":"5,809","G4":"286,390.00"},{"id":"11","G1":"yoshga doir (bolalikdan nogironligi bo`lgan farzandli onalarga 55 yoshdan)","G2":"4,378","G3":"1,484","G4":"286,390.00"},{"id":"12","G1":"nogironlikni boshqa turi, 1 va 2-guruh (ish staji yo`q)","G2":"33,180","G3":"5,795","G4":"292,040.85"},{"id":"13","G1":"boquvchisini yo‘qotgan (oila)","G2":"32,734","G3":"3,033","G4":"299,710.27"},{"id":"14","G1":"16 yoshdan katta bolalikdan nogironlar 1 va 2-guruh","G2":"161,533","G3":"5,000","G4":"474,595.31"},{"id":"15","G1":"16 yoshgacha nogiron bolalar","G2":"113,121","G3":"10,216","G4":"466,680.00"}]