[{"id":"1","G1":"№","G2":"Interaktiv xizmatlar / Интерактивные услуги / Interactive Services","G3":"Havola / Ссылка / Link"},{"id":"2","G1":"1","G2":"YHQni buzganlik uchun jarimalar / Штрафы за нарушение ДТП /Penalties for violation of an accident","G3":"https://ejarima.uz/"},{"id":"3","G1":"2","G2":"Eski naʼmunadagi milliy haydovchilik guvohnomalarini yangi naʼmunadagi milliy haydovchilik guvohnomalariga almashtirish uchun murojaat yuborish / Подать заявку на замену национального водительского удостоверения в старом образце новым национальным водительским удостоверением / Apply for a replacement national driver’s license in the old model with a new national driver’s license","G3":"https://my.gov.uz/ru/service/255"},{"id":"4","G1":"3","G2":"Sudlanmaganlik (yoki sudlanganlik) toʼgʼrisidagi maʼlumotnomalarni berish / Выдача справок о судимости (или не судимости) / Issue of certificates of criminal record (or non criminal record)","G3":"https://my.gov.uz/ru/service/135"},{"id":"5","G1":"4","G2":"Manzil-maʼlumot axborotlarini taqdim etish / Предоставление информации и информации о местоположении / Providing information and location information","G3":"https://my.gov.uz/ru/service/132"},{"id":"6","G1":"5","G2":"Toshkent shahrida va Toshkent viloyatida turgan joyi boʼyicha hisobga qoʼyish / Регистрация в Ташкенте и Ташкентской области / Registration in Tashkent and Tashkent region","G3":"https://my.gov.uz/ru/service/187"},{"id":"7","G1":"6","G2":"Avtotransport vositalari haqida ma'lumot / Автотранспорт воситалари ҳақида маълумот / The vehicles vositalari Aida malumot","G3":"https://my.gov.uz/ru/service/80"},{"id":"8","G1":"7","G2":"Yashash joyiga doimiy ro‘yxatga turish uchun ariza yuborish / Подача заявления на регистрацию по месту постоянного проживания / Applying for registration at the place of permanent residence","G3":"https://my.gov.uz/ru/service/363"},{"id":"9","G1":"8","G2":"Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga (pasport stol) elektron navbatga turishni rasmiylashtirish / Оформление электронной очереди в отдел миграции и оформления гражданства (паспортный стол) / Registration of an electronic queue in the Department of Migration and citizenship registration (passport office)","G3":"https://my.gov.uz/uz/service/300"},{"id":"10","G1":"9","G2":"Doimiy yashash joyida ro‘yxatdan o‘tib yashovchilar soni to‘g‘risida ma’lumotnoma olish / Получение справки о количестве зарегистрированных лиц по постоянному месту жительства / Obtaining a certificate on the number of registered persons at the permanent place of residence","G3":"https://my.gov.uz/oz/service/372"},{"id":"11","G1":"10","G2":"Doimiy (vaqtinchalik) yashash joyida yashayotgan muddati ko‘rsatilgan ma’lumotnoma / Справка, подтверждающая срок проживания по месту постоянного (временного) жительства / Certificate confirming the period of residence at the place of permanent (temporary) residence","G3":"https://my.gov.uz/ru/service/367"},{"id":"12","G1":"11","G2":"Аvtostikerni qidirish / Поиск автостикера / Search for a car sticker","G3":"https://my.gov.uz/uz/service/339"}]