[{"id":"1","G1":"Farmakologiya va farmatsevtika","G2":"3 та ","G3":"1,4 mlrd so'm"},{"id":"2","G1":"Kimyo texnologiyalar va nanotexnologiyalari","G2":"4 та ","G3":"1,7 mlrd so'm"},{"id":"3","G1":"Texnika","G2":"2 та","G3":"0,65 mlrd so'm"},{"id":"4","G1":"Tibbiyot","G2":"1 та","G3":"1,324 mlrd so'm"},{"id":"5","G1":"Qishloq xo'jaligi va atrof-muhitni muhofaza qilish","G2":"9 та ","G3":"7 mlrd so'm"},{"id":"6","G1":"Biologiya","G2":"1 та","G3":"0,60 mlrd so'm"},{"id":"7","G1":"Arxitektura, qurilish, dizayn va shaharsozlik","G2":"1 та ","G3":"0,64 mlrd so'm"},{"id":"8","G1":"Название маршрута","G2":"Количество проектов","G3":"Сумма проекта"},{"id":"9","G1":"Фармакология и фармация","G2":"3","G3":"1,4 млрд сум"},{"id":"10","G1":"Химическая технология и нанотехнология","G2":"4","G3":"1,7 млрд сум"},{"id":"11","G1":"Техника","G2":"2","G3":"0,65 млрд сум"},{"id":"12","G1":"Медицина","G2":"1","G3":"1,324 млрд сум"},{"id":"13","G1":"Сельское хозяйство и охрана окружающей среды защита","G2":"9","G3":"7 млрд сум"},{"id":"14","G1":"Биология","G2":"1","G3":"0,60 млрд сум"},{"id":"15","G1":"Архитектура, строительство, дизайн и градостроительство","G2":"1","G3":"0,64 млрд сум"},{"id":"16","G1":"Name of the route","G2":"Number of projects","G3":"Project amount of money"},{"id":"17","G1":"Pharmacology and Pharmacy","G2":"3 та ","G3":"1,4 mlrd sum"},{"id":"18","G1":"Chemical technology and nanotechnology","G2":"4 та ","G3":"1,7 mlrd sum"},{"id":"19","G1":"Technique","G2":"2 та","G3":"0,65 mlrd sum"},{"id":"20","G1":"Medicine","G2":"1 та","G3":"1,324 mlrd sum"},{"id":"21","G1":"Agriculture and environmental protection","G2":"9 та ","G3":"7 mlrd sum"},{"id":"22","G1":"Biology","G2":"1 та","G3":"0,60 mlrd sum"},{"id":"23","G1":"Architecture, construction, design and urban planning","G2":"1 та ","G3":"0,64 mlrd sum"}]