[{"id":"1","G1":"Qishloq xo'jaligi mahsulotlari","G2":"212","G3":"1,902,075.20","G4":"158","G5":"4,065,049.80","G6":"-54","G7":"2,162,974.60"},{"id":"2","G1":"Dori darmon","G2":"494","G3":"17,555,782.60","G4":"509","G5":"37,302,006.90","G6":"15","G7":"19,746,224.30"},{"id":"3","G1":"Mineral o'g'itlar","G2":"25","G3":"187,544.80","G4":"9","G5":"62,497.80","G6":"-16","G7":"-125,047.00"},{"id":"4","G1":"Neft mahsulotlari","G2":"157","G3":"624,208.10","G4":"87","G5":"1,006,699.40","G6":"-70","G7":"382,491.30"},{"id":"5","G1":"oziq ovqat mahsulotlari","G2":"1016","G3":"2,647,697.50","G4":"385","G5":"4,450,175.20","G6":"-631","G7":"1,802,477.70"},{"id":"6","G1":"Rangli metallar","G2":"124","G3":"984,797.50","G4":"76","G5":"1,140,928.30","G6":"-48","G7":"156,130.80"},{"id":"7","G1":"Alkogol mahsulotlari","G2":"706","G3":"960,058.60","G4":"207","G5":"565,287.00","G6":"-499","G7":"-394,771.60"},{"id":"8","G1":"Tamaki mahsulotlari","G2":"376","G3":"5,595,245.00","G4":"157","G5":"25,277,068.90","G6":"-219","G7":"19,681,823.90"}]