1Qishloq xo'jaligi mahsulotlari2121,902,075.201584,065,049.80-542,162,974.602Dori darmon49417,555,782.6050937,302,006.901519,746,224.303Mineral o'g'itlar25187,544.80962,497.80-16-125,047.004Neft mahsulotlari157624,208.10871,006,699.40-70382,491.305oziq ovqat mahsulotlari10162,647,697.503854,450,175.20-6311,802,477.706Rangli metallar124984,797.50761,140,928.30-48156,130.807Alkogol mahsulotlari706960,058.60207565,287.00-499-394,771.608Tamaki mahsulotlari3765,595,245.0015725,277,068.90-21919,681,823.90