[{"id":"1","G1":"Rejali tekshirish mavjud emas","G2":"-"},{"id":"2","G1":"Проверка не существует","G2":"-"},{"id":"3","G1":"Validation does not exist","G2":"-"}]