[{"id":"1","G1":"Fuqaro xavo kemalariga uchishga yaroqliylik Sertifikatini berish","G2":"Vidano sertifikatov letnoy godnosti na grajdanskie VS","G3":"Issuance of Airworthiness Certificate for Civil Aircraft","G4":"76","G5":"76","G6":"76","G7":"95","G8":"95","G9":"95","G1a":"69","G1b":"69","G1c":"69","G2a":"69","G2b":"69","G2c":"69","G3a":"78","G3b":"78","G3c":"78","G4a":"47","G4b":"47","G4c":"47"}]