[{"id":"1","G1":"Chakana savdo aylanmasi –  jami ","G2":"Оборот розничной торговли – всего","G3":"Retail turnover - total","G4":"107.6","G5":"109.6","G6":"102.1","G7":"104.2","G8":"105.2","G9":"105.1","G10":"114.7","G11":"115.5","G12":"118.4","G13":"119.3","G14":"113.6","G15":"117.1","G16":"113.9","G17":"113.3","G18":"113.3","G19":"115.3","G20":"114.4","G21":"101.9","G22":"106.5"},{"id":"2","G1":"shu jumladan:","G2":"в том числе:","G3":"including:","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":"","G13":"","G14":"","G15":"","G16":"","G17":"","G18":"","G19":"","G20":"","G21":"","G22":""},{"id":"3","G1":"savdo qiluvchi tashkilotlar aylanmasi","G2":"оборот торгующих организаций","G3":"Turnover of trading organizations","G4":"95.1","G5":"105.6","G6":"87.0","G7":"88.2","G8":"109.2","G9":"112.6","G10":"120.1","G11":"132.7","G12":"136.5","G13":"131.5","G14":"114.3","G15":"108.8","G16":"105.4","G17":"115.4","G18":"109.8","G19":"109.3","G20":"101.3","G21":"103.1","G22":"128.8"},{"id":"4","G1":"buyum, ixtisoslashgan va oziq-ovqat bozorlarida tovarlar savdosi","G2":"продажа товаров на вещевых, специали-зированных и про-довольственных рынках","G3":"The sale of goods in clothing, specialized and food markets","G4":"116.5","G5":"111.9","G6":"110.3","G7":"111.1","G8":"103.8","G9":"102.5","G10":"112.6","G11":"108.3","G12":"109.0","G13":"111.5","G14":"113.1","G15":"123.5","G16":"119.6","G17":"112.1","G18":"115.4","G19":"118.9","G20":"121.4","G21":"101.4","G22":"96.4"},{"id":"5","G1":"Umumiy chakana savdo aylanmasi hajmidan:","G2":"Из общего объема оборота розничной торговли:","G3":"From the total volume of retail trade turnover:","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":"","G13":"","G14":"","G15":"","G16":"","G17":"","G18":"","G19":"","G20":"","G21":"","G22":""},{"id":"6","G1":"oziq-ovqat tovarlari","G2":"продовольственные товары","G3":"Foods","G4":"115.8","G5":"106.0","G6":"98.7","G7":"104.3","G8":"96.5","G9":"99.8","G10":"110.0","G11":"118.2","G12":"119.3","G13":"106.5","G14":"112.0","G15":"121.2","G16":"106.7","G17":"106.8","G18":"114.4","G19":"115.2","G20":"120.8","G21":"96.6","G22":"99.2"},{"id":"7","G1":"nooziq-ovqat tovarlari","G2":"непродовольственные товары","G3":"Nonfoods","G4":"96.6","G5":"114.9","G6":"106.8","G7":"102.7","G8":"119.5","G9":"113.0","G10":"122.6","G11":"112.8","G12":"117.4","G13":"133.0","G14":"115.0","G15":"113.3","G16":"121.0","G17":"119.5","G18":"112.3","G19":"116.0","G20":"107.2","G21":"107.0","G22":"112.8"}]