1Chakana savdo aylanmasi –  jami Оборот розничной торговли – всегоRetail turnover - total107.6109.6102.1104.2105.2105.1114.7115.5118.4119.3113.6117.1113.9113.3113.3115.3114.4101.9106.52shu jumladan:в том числе:including:3savdo qiluvchi tashkilotlar aylanmasiоборот торгующих организацийTurnover of trading organizations95.1105.687.088.2109.2112.6120.1132.7136.5131.5114.3108.8105.4115.4109.8109.3101.3103.1128.84buyum, ixtisoslashgan va oziq-ovqat bozorlarida tovarlar savdosiпродажа товаров на вещевых, специали-зированных и про-довольственных рынкахThe sale of goods in clothing, specialized and food markets116.5111.9110.3111.1103.8102.5112.6108.3109.0111.5113.1123.5119.6112.1115.4118.9121.4101.496.45Umumiy chakana savdo aylanmasi hajmidan:Из общего объема оборота розничной торговли:From the total volume of retail trade turnover:6oziq-ovqat tovarlariпродовольственные товарыFoods115.8106.098.7104.396.599.8110.0118.2119.3106.5112.0121.2106.7106.8114.4115.2120.896.699.27nooziq-ovqat tovarlariнепродовольственные товарыNonfoods96.6114.9106.8102.7119.5113.0122.6112.8117.4133.0115.0113.3121.0119.5112.3116.0107.2107.0112.8