[{"id":"1","G1":"O'zbekiston Respublikasi/Республика Узбекистан/The Republic of Uzbekistan","G2":"Navoiy/Навои/Navoi","G3":"Navoiy/Навои/Navoi","G4":"Navoiy ko'chasi 27-uy/ул. Навои 27/st. Navoi 27","G5":"210100","G6":"(99879)2277164","G7":"(99879)277152, 2277381","G8":"(99879)277152, 2277381","G9":"info@ngmk.uz","G10":"www.ngmk.uz","G11":"N 40o 06.1072'E 065o21.8501'"}]