Extended
 
 
Ma'lumotlarni vizuallashtirish - datatools

Ochiq ma'lumotlar asosida yaratilgan loyihalar - datatools

Barcha qurilmalarda ishlatish mumkin bo'lgan veb-ilova.
•oddiy va qulay interfeys.
•turli formatlar (.csv, .json, .xml, ит.п.).
•ma'lumotlarni qulay saqlash.
•yagona avtorizatciya tizimi, ma'lumotlarni tez olish.
•ma'lumotlarga qisqa havola berish.

 

Attachments
28.04.2017

Attention! If You find a mistake in the text, select it and press Ctrl+Enter to notify the administration

Developed by: