Extended
 
 
Toshkent shahar haydovchilari uchun - AvtoGid

Ochiq ma'lumotlar asosida yaratilgan ilova - AvtoGid

Toshkent shahar haydovchilari uchun ma'lumotlar:

AYQSH;

yomon yo'llar

tiqilinchlar.

Texnik yechim bor - https://github.com/elyip/AnStreetBump/tree/master/SRC

Attachments
28.04.2017

Attention! If You find a mistake in the text, select it and press Ctrl+Enter to notify the administration

Developed by: