Extended
 
 

Education

Filter by organizations:

 

Education

This section presents various data in the field of education in the Republic of Uzbekistan. Here You can find such data as a list of kindergartens, primary, secondary schools, boarding schools, educational centers, lyceums, colleges, Universities, data of socio-pedagogical direction, socio-economic direction. At the time of using data, we recommend you read the Rules of the Portal.

File count

Details

Popular datasets by this sphere

Mahalliy davlat hokimiyati organining asosiy lavozimdagi hodimlarining va mutaxassislarining yo‘nalishi bo‘yicha davlat tasnifi jadvali 1129873
2020/2021 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari 11506
Buxoro viloyati maktablar 2903
Oliy ta’lim muassasalari Axborot resurs markazlari kartotekalari 2890
Rahbariyat bilan bog'lanish ma'lumotlari va qabul vaqtlari haqida ma'lumotlar 2855
Details
List of pre-school educational organizations operating in kashkadarya region

The Ministry of Preschool education of the Republic of Uzbekistan

Available formats:

15.07.2021 22:46

Value:
List of pre-school educational organizations operating in the Republic of Karakalpakstan

The Ministry of Preschool education of the Republic of Uzbekistan

Available formats:

15.07.2021 22:41

Value:
Information about the state pre-school educational organizations of the surkhandarya region

The Ministry of Preschool education of the Republic of Uzbekistan

Available formats:

15.07.2021 22:36

Value:
Reception days and contact details of the leaders

The Ministry of Preschool education of the Republic of Uzbekistan

Available formats:

15.07.2021 21:34

Value:
Information on travel expenses of the Agency for Presidential educational institutions of the Republic of Uzbekistan

Agency for Presidential educational institutions of the Republic of Uzbekistan.

Available formats:

13.07.2021 22:22

Value:
List of approved senior scientific researchers

Supreme Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan

Available formats:

9.07.2021 17:55

Value:
List of approved associate professors

Supreme Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan

Available formats:

9.07.2021 17:51

Value:
List of approved professors

Supreme Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan

Available formats:

9.07.2021 17:47

Value:
List of approved in Doctor of Philosophy (Ph.D.) degrees

Supreme Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan

Available formats:

9.07.2021 17:42

Value:
List of approved in Doctor of Sciences (DSc) degrees

Supreme Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan

Available formats:

9.07.2021 17:31

Value:

Attention! If You find a mistake in the text, select it and press Ctrl+Enter to notify the administration

Developed by: