Extended
 
 

Education

Filter by organizations:

 

Education

This section presents various data in the field of education in the Republic of Uzbekistan. Here You can find such data as a list of kindergartens, primary, secondary schools, boarding schools, educational centers, lyceums, colleges, Universities, data of socio-pedagogical direction, socio-economic direction. At the time of using data, we recommend you read the Rules of the Portal.

File count

Details

Popular datasets by this sphere

Mahalliy davlat hokimiyati organining asosiy lavozimdagi hodimlarining va mutaxassislarining yo‘nalishi bo‘yicha davlat tasnifi jadvali 1129873
2020/2021 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat yo'nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o'tkazilgan test sinovlarining ta'lim yo'nalishlari bo`yicha o'tish ballari 11633
Buxoro viloyati maktablar 2915
Oliy ta’lim muassasalari Axborot resurs markazlari kartotekalari 2890
Rahbariyat bilan bog'lanish ma'lumotlari va qabul vaqtlari haqida ma'lumotlar 2855
Details
Places and dates of qualifying examinations for specialized schools

Agency for Presidential educational institutions of the Republic of Uzbekistan.

Available formats:

3.08.2021 13:50

Value:
Information on vacancies in existing classes of creative and specialized schools

Agency for Presidential educational institutions of the Republic of Uzbekistan.

Available formats:

14.07.2021 14:30

Value:
Number of candidates per place in specialized schools

Agency for Presidential educational institutions of the Republic of Uzbekistan.

Available formats:

13.07.2021 21:49

Value:
Number of applicants for specialized schools

Agency for Presidential educational institutions of the Republic of Uzbekistan.

Available formats:

13.07.2021 21:42

Value:
Admission rates for specialized schools

Agency for Presidential educational institutions of the Republic of Uzbekistan.

Available formats:

13.07.2021 21:33

Value:
Admission quotas for creative schools

Agency for Presidential educational institutions of the Republic of Uzbekistan.

Available formats:

13.07.2021 21:23

Value:
The number of candidates for a position

Agency for Presidential educational institutions of the Republic of Uzbekistan.

Available formats:

28.06.2021 17:53

Value:
Places and dates of passing qualifying exams for creative schools

Agency for Presidential educational institutions of the Republic of Uzbekistan.

Available formats:

28.06.2021 17:48

Value:
Number of applicants to creative schools

Agency for Presidential educational institutions of the Republic of Uzbekistan.

Available formats:

28.06.2021 17:46

Value:
Number of applicants for one place in Presidential Schools

Agency for Presidential educational institutions of the Republic of Uzbekistan.

Available formats:

28.06.2021 17:41

Value:

Attention! If You find a mistake in the text, select it and press Ctrl+Enter to notify the administration

Developed by: