Extended
 
 

Khokimiyat of Namangan region

Popular datasets by this authority

Namangan viloyati mahalliy byudjet parametrlari (01.07.2017 y.) 22402
Namangan viloyatidagi xunarmandlar to'g'risida statistik ma'lumot (yillar bo'yicha) 2875
Namangan shahar va tumanlar hokimliklari to'g'risida ma'lumot 2543
Namangan viloyatidagi nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalari 2488
Namangan viloyati hokimi va hokim o'rinbosarlarining jismoniy va yuridik shaxslarni qabul qilish kunlari (01.09.2017 y.) 2423
Details
Information on self-government bodies of Namangan region

Sphere: Population

Available formats:

10.02.2021 12:05

Value:
Taxes and other obligatory payments to the local budget

Sphere: Economy

Available formats:

3.02.2021 17:52

Value:
Basic parameters of the local budget

Sphere: Finance

Available formats:

1.02.2021 15:27

Value:
Plan of scheduled inspections of legal entities and individual entrepreneurs

Sphere: Economy

Available formats:

1.02.2021 14:11

Value:
List of regulatory authorities

Sphere: Economy

Available formats:

1.02.2021 12:23

Value:
Data on the number of people using the sewerage network

Sphere: Population

Available formats:

1.02.2021 11:46

Value:
Hot water shutdown plan

Sphere: Population

Available formats:

1.02.2021 11:30

Value:
Information on vacancies in Chust district

Sphere: Population

Available formats:

30.01.2021 19:22

Value:
Information on vacancies in Pap district

Sphere: Population

Available formats:

30.01.2021 15:59

Value:
Information on vacancies in Norin district

Sphere: Population

Available formats:

30.01.2021 15:28

Value:

Attention! If You find a mistake in the text, select it and press Ctrl+Enter to notify the administration

Developed by: