Extended
 
 

Ministry for Development of Information Technologies and Communications of the Republic of Uzbekistan

Popular datasets by this authority

Milliy qidiruv tizimida ro'yxatdan o'tgan veb-saytlar reyestri 8978
Davlat organlari veb-saytlarining ro'yxati 3118
Rahbariyatining aloqa ma'lumotlari va ularning qabul qilish vaqtlari 2583
Telekommunikatsiyalar sohasida yuridik shaxslar faoliyatini amalga oshirishlari uchun berilgan litsenziyalar ma’lumotlar bazasi 2176
Telekommunikatsiya tarmoqlarini xizmat ko'rsatish faoliyatini olib borish uchun berilgan amaldagi litsenziyalar ro'yxati (2016-yil 1-dekabr holatiga ko'ra) 1256
Details
Information on the provision of Internet services in the settlements of the Republic of Uzbekistan

Sphere: ICT

Available formats:

30.12.2019 14:55

Value:
Radio frequency allocation list

Sphere: ICT

Available formats:

11.12.2019 14:57

Value:
Information of issued licenses for the implementation of telecommunications services

Sphere: ICT

Available formats:

11.12.2019 12:30

Value:
Information on subordinate organizations of the ministry

Sphere: ICT

Available formats:

11.12.2019 12:20

Value:
The list of websites of ministries of departments of public administration in the field and other organizations

Sphere: ICT

Available formats:

11.12.2019 11:38

Value:
List of registered websites in the national search engine

Sphere: ICT

Available formats:

11.12.2019 11:32

Value:
Information on the status of coverage of Internet services in settlements of the Republic of Uzbekistan (Tashkent city)

Sphere: ICT

Available formats:

8.10.2019 12:22

Value:
Information on the status of coverage of Internet services in settlements of the Republic of Uzbekistan (Khorezm region)

Sphere: ICT

Available formats:

8.10.2019 12:16

Value:
Information on the status of coverage of Internet services in settlements of the Republic of Uzbekistan (Fergana region)

Sphere: ICT

Available formats:

8.10.2019 12:11

Value:
Information on the status of coverage of Internet services in settlements of the Republic of Uzbekistan (Tashkent region)

Sphere: ICT

Available formats:

8.10.2019 12:08

Value:

Attention! If You find a mistake in the text, select it and press Ctrl+Enter to notify the administration

Developed by: