Extended
 
 

Ministry for Development of Information Technologies and Communications of the Republic of Uzbekistan

Popular datasets by this authority

Milliy qidiruv tizimida ro'yxatdan o'tgan veb-saytlar reyestri 8925
Davlat organlari veb-saytlarining ro'yxati 3117
Rahbariyatining aloqa ma'lumotlari va ularning qabul qilish vaqtlari 2581
Telekommunikatsiyalar sohasida yuridik shaxslar faoliyatini amalga oshirishlari uchun berilgan litsenziyalar ma’lumotlar bazasi 2176
Telekommunikatsiya tarmoqlarini xizmat ko'rsatish faoliyatini olib borish uchun berilgan amaldagi litsenziyalar ro'yxati (2016-yil 1-dekabr holatiga ko'ra) 1239
Details
Information on the status of coverage of Internet services in settlements of the Republic of Uzbekistan (Syrdarya region)

Sphere: ICT

Available formats:

8.10.2019 12:04

Value:
Information on the status of coverage of Internet services in settlements of the Republic of Uzbekistan (Surkhandarya region)

Sphere: ICT

Available formats:

8.10.2019 12:01

Value:
Information on the status of coverage of Internet services in settlements of the Republic of Uzbekistan (Samarkand region)

Sphere: ICT

Available formats:

8.10.2019 11:55

Value:
Information on the status of coverage of Internet services in settlements of the Republic of Uzbekistan (Namangan region)

Sphere: ICT

Available formats:

8.10.2019 11:51

Value:
Information on the status of coverage of Internet services in settlements of the Republic of Uzbekistan (Navoi region)

Sphere: ICT

Available formats:

8.10.2019 11:47

Value:
Information on the status of coverage of Internet services in settlements of the Republic of Uzbekistan (Kashkadarya region)

Sphere: ICT

Available formats:

8.10.2019 11:41

Value:
Information on the status of coverage of Internet services in settlements of the Republic of Uzbekistan (Jizzakh region)

Sphere: ICT

Available formats:

8.10.2019 11:38

Value:
Information on the status of coverage of Internet services in settlements of the Republic of Uzbekistan (Bukhara region)

Sphere: ICT

Available formats:

8.10.2019 11:33

Value:
Information on the status of coverage of Internet services in settlements of the Republic of Uzbekistan (Andijan region)

Sphere: ICT

Available formats:

8.10.2019 11:29

Value:
Information on the status of coverage of Internet services in settlements of the Republic of Uzbekistan (Republic of Karakalpakstan)

Sphere: ICT

Available formats:

8.10.2019 11:14

Value:

Attention! If You find a mistake in the text, select it and press Ctrl+Enter to notify the administration

Developed by: