Extended
 
 

Ministry for Development of Information Technologies and Communications of the Republic of Uzbekistan

Popular datasets by this authority

Milliy qidiruv tizimida ro'yxatdan o'tgan veb-saytlar reyestri 11343
List of registered websites in the national search engine 5286
Davlat organlari veb-saytlarining ro'yxati 3155
Rahbariyatining aloqa ma'lumotlari va ularning qabul qilish vaqtlari 2720
Telekommunikatsiyalar sohasida yuridik shaxslar faoliyatini amalga oshirishlari uchun berilgan litsenziyalar ma’lumotlar bazasi 2198
Details
Information on the status of coverage of Internet services in settlements of the Republic of Uzbekistan (Syrdarya region)

Sphere: ICT

Available formats:

8.10.2019 12:04

Value:
Information on the status of coverage of Internet services in settlements of the Republic of Uzbekistan (Surkhandarya region)

Sphere: ICT

Available formats:

8.10.2019 12:01

Value:
Information on the status of coverage of Internet services in settlements of the Republic of Uzbekistan (Samarkand region)

Sphere: ICT

Available formats:

8.10.2019 11:55

Value:
Information on the status of coverage of Internet services in settlements of the Republic of Uzbekistan (Namangan region)

Sphere: ICT

Available formats:

8.10.2019 11:51

Value:
Information on the status of coverage of Internet services in settlements of the Republic of Uzbekistan (Navoi region)

Sphere: ICT

Available formats:

8.10.2019 11:47

Value:
Information on the status of coverage of Internet services in settlements of the Republic of Uzbekistan (Kashkadarya region)

Sphere: ICT

Available formats:

8.10.2019 11:41

Value:
Information on the status of coverage of Internet services in settlements of the Republic of Uzbekistan (Jizzakh region)

Sphere: ICT

Available formats:

8.10.2019 11:38

Value:
Information on the status of coverage of Internet services in settlements of the Republic of Uzbekistan (Bukhara region)

Sphere: ICT

Available formats:

8.10.2019 11:33

Value:
Information on the status of coverage of Internet services in settlements of the Republic of Uzbekistan (Andijan region)

Sphere: ICT

Available formats:

8.10.2019 11:29

Value:
Information on the status of coverage of Internet services in settlements of the Republic of Uzbekistan (Republic of Karakalpakstan)

Sphere: ICT

Available formats:

8.10.2019 11:14

Value:

Attention! If You find a mistake in the text, select it and press Ctrl+Enter to notify the administration

Developed by: