Extended
 
 

Ministry for Development of Information Technologies and Communications of the Republic of Uzbekistan

Popular datasets by this authority

Milliy qidiruv tizimida ro'yxatdan o'tgan veb-saytlar reyestri 11487
List of registered websites in the national search engine 5743
Davlat organlari veb-saytlarining ro'yxati 3180
Rahbariyatining aloqa ma'lumotlari va ularning qabul qilish vaqtlari 2770
Telekommunikatsiyalar sohasida yuridik shaxslar faoliyatini amalga oshirishlari uchun berilgan litsenziyalar ma’lumotlar bazasi 2204
Details
Telecommunication Services Registry

Sphere: ICT

Available formats:

13.09.2019 15:33

Value:
Vacancy Information

Sphere: ICT

Available formats:

12.09.2019 19:27

Value:
Reception days and contact information of Ministry administration

Sphere: ICT

Available formats:

12.09.2019 15:12

Value:

Attention! If You find a mistake in the text, select it and press Ctrl+Enter to notify the administration

Developed by: