Extended
 
 

Agency on Intellectual Property of the Republic of Uzbekistan

Popular datasets by this authority

Ma'lumotlar bazasiga bo`lgan huquqni o`zga shaxsga o`tkazish va barcha mulkiy huquqlardan to`liq/qisman voz kechish to`g`risidagi shartnomalar haqida ma'lumot. 1818
O`zbekiston Respublikasi Intellektual mulk agentligining quyi tashkilotlari haqida ma'lumot. 1806
Seleksiya yutuqlariga bo`lgan huquqlarni o`tkazish to`g`risidagi va ulardan foydalanish bo`yicha litsenziya shartnomalari haqida ma'lumot 1782
Ixtiroga bo`lgan huquqlarni o`tkazish to`g`risidagi va ulardan foydalanish bo`yicha litsenziya shartnomalari haqida ma'lumot 1664
Ro'yxatdan o'tkazilgan tovar belgilari haqida ma'lumot 1301
Details
In this section, nothing has been found

Attention! If You find a mistake in the text, select it and press Ctrl+Enter to notify the administration

Developed by: