Extended
 
 

Navoi Mining and Metallurgy Combinat

Popular datasets by this authority

Mavjud bo'sh ish o'rinlari 2309
NKMK tarkibiga kiruvchi bo'linmalarning manzillari ko'rsatilgan ro'yxati va boshqa bog'lanish ma’lumotlari 1676
NKMK rahbariyatining bog'lanish ma’lumotlari va qabul qilish soatlari 1577
NKMK ishi haqidagi statistik axborot va asosiy ko'rsatkichlari 1535
NKMK manzillari haqidagi ma’lumotlar 1529
Details
In this section, nothing has been found

Attention! If You find a mistake in the text, select it and press Ctrl+Enter to notify the administration

Developed by: