Extended
 
 

Khokimiyat of Kashkadarya region

Popular datasets by this authority

Канализация қувурларидан фойдаланувчи аҳоли сони 1310
Huduiy rivojlanish statistikasi 1291
Hudud bo'yicha umr davomiyligi (yillar bo'yicha) 1278
2017 yil 1 chorakdagi kichik biznes va tadbirkorlik korxonalari faolligi darajasi ko'rsatkichlari 1273
Aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot 1268
Details
In this section, nothing has been found

Attention! If You find a mistake in the text, select it and press Ctrl+Enter to notify the administration

Developed by: