["\u041f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043e\u043a","Code","\u0422\u0438\u043f \u044d\u043b\u0435\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430","\u041d\u0430\u0438\u043c\u0435\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 (\u0420\u0443\u0441)","\u041d\u0430\u0438\u043c\u0435\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 (\u0423\u0437\u0431)","\u041e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439","\u0414\u043b\u0438\u043d\u0430",[1,"G1","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","Faoliyatga doir muhim yo'nalishlar\/\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0432\u0438\u0434\u044b \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\/Main indicators","Faoliyatga doir yo'nalishlar\/\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0432\u0438\u0434\u044b \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\/Main indicators","1","500"],[2,"G2","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","Statistik raqamlar\/\u0421\u0442\u0430\u0442\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435\/Statistics","Statistik raqamlar\/\u0421\u0442\u0430\u0442\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435\/Statistics","1","500"]]