Порядок;Code;Тип элемента;Наименование (Рус);Наименование (Узб);Обязательный;Длина 1;G1;Строка;Uzb/Рус;Uzb/Рус;1;6 2;G2;Строка;Sug'urtalovchining nomi;Sug'urtalovchining nomi;1;114 3;G3;Строка;Sug'urtalovchining manzili;Sug'urtalovchining manzili;1;97 4;G4;Строка;Sug'urtalovchining telefon raqami;Sug'urtalovchining telefon raqami;1;9 5;G5;Строка;Qayta tashkil etishga berligan ruxsatnoma sanasi va uning tartib raqami;Qayta tashkil etishga berligan ruxsatnoma sanasi va uning tartib raqami;1;164 6;G6;Строка;Qayta tashkil etishga ruxsatnomani qayta rasmiylashtirish, uning amal qilishini to’xtatib turish va tiklashning asosi va sanasi;Qayta tashkil etishga ruxsatnomani qayta rasmiylashtirish, uning amal qilishini to’xtatib turish va tiklashning asosi va sanasi;1;1 7;G7;Строка;Qayta tashkil etishga ruxsatnomaning amal qilishini to’xtatishning asosi va sanasi;Qayta tashkil etishga ruxsatnomaning amal qilishini to’xtatishning asosi va sanasi;1;1 8;G8;Строка;Qayta tashkil etishga ruxsatnomani bekor qilishning asosi va sanasi;Qayta tashkil etishga ruxsatnomani bekor qilishning asosi va sanasi;1;1 9;G9;Строка;Qayta tashkil etishga ruxsatnomalar dublikatlarini berishning asosi va sanasi;Qayta tashkil etishga ruxsatnomalar dublikatlarini berishning asosi va sanasi;1;1