["\u041f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043e\u043a","Code","\u0422\u0438\u043f \u044d\u043b\u0435\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430","\u041d\u0430\u0438\u043c\u0435\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 (\u0420\u0443\u0441)","\u041d\u0430\u0438\u043c\u0435\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 (\u0423\u0437\u0431)","\u041e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439","\u0414\u043b\u0438\u043d\u0430",[1,"G1","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","\u041d\u0430\u0438\u043c\u0435\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439","Ko'rsatkichlar nomi","1","100"],[2,"G2","\u0427\u0438\u0441\u043b\u043e\u0432\u043e\u0439","\u041e\u0431\u044a\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0446\u0438\u0438 (\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442, \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433) \u043c\u0430\u043b\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0439","Kichik tadbirkorlik sub'ektlari mahsuloti (ish, xizmat) hajmi","1","15"],[3,"G3","\u0427\u0438\u0441\u043b\u043e\u0432\u043e\u0439","\u0414\u043e\u043b\u044f \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0432 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0446\u0438\u0438 (\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442, \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433) \u043c\u0430\u043b\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0439, \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u043d\u0442\u0430\u0445","Kichik tadbirkorlik sub'ektlari mahsuloti (ish, xizmat) hajmida xususiy sektor ulushi, foiz hisobida","1","15"]]