Sanoat;3 872,4 mlrd.so'm; Qishloq ho'jaligi;239,2 mlrd.so'm; Qurilish;215,3 mlrd.so'm; Transport va aloqa;31,3 mlrd.so'm; Ijtimoiy soha;90,0 mlrd.so'm; Boshqa maqsadlar;120,7 mlrd.so'm;