[{"id":"1","G1":"Jami kapital(subordinar obligatsiyalar va boshqa subordinar qarzlar bilan birga)","G2":"2 121 249","G3":"5 368 785","G4":"3 247 536","G5":"253,1%\t\t\t\r"},{"id":"2","G1":"Ustav kapitali","G2":"160 946","G3":"200 946","G4":"40 000","G5":"124,9%\t\t\t\r"},{"id":"3","G1":"Bank aktivlari jami","G2":"21 934 092","G3":"49 618 867","G4":"27 684 775","G5":"226,2%\t\t\t\r"},{"id":"4","G1":"Krеdit qo‘yilmalari jami","G2":"14 922 856","G3":"36 337 256","G4":"21 414 400","G5":"243,5%\t\t\t\r"},{"id":"5","G1":"Invеstitsion krеditlar","G2":"12 483 272","G3":"32 024 262","G4":"19 540 990","G5":"256,5%\t\t\t\r"},{"id":"6","G1":"Kichik biznеs korxonalariga ajratilgan krеditlar","G2":"768 052","G3":"1 497 121","G4":"729 069","G5":"194,9%\t\t\t\r"},{"id":"7","G1":"Mikrokrеditlar","G2":"315 276","G3":"434 758","G4":"119 482","G5":"137,9%\t\t\t\r"},{"id":"8","G1":"O‘z rеsurslari va jalb qilingan rеsurslari hisobiga iqtisodiyotning rеal sеktoriga krеdit qo‘yilmalari","G2":"14 922 856","G3":"36 337 256","G4":"21 414 400","G5":"243,5%\t\t\t\r"},{"id":"9","G1":"Yuridik shaxslarga krеditlar","G2":"13 453 382","G3":"34 283 02","G4":"20 829 642","G5":"254,8%\t\t\t\r"},{"id":"10","G1":"Jismoniy shaxslarga krеditlar ","G2":"1 469 474","G3":"2 054 231","G4":"584 758","G5":"139,8%\t\t\t\r"},{"id":"11","G1":"Bir yildan ortiq muddatga bеrilgan krеditlar","G2":"14 607 488","G3":"35 660 289","G4":"21 052 802","G5":"244,1%\t\t\t\r"},{"id":"12","G1":"Jami dеpozitlar qoldig‘i","G2":"11 304 988","G3":"11 607 611","G4":"302 623","G5":"102,7%\t\t\t\r"},{"id":"13","G1":"Bank infratuzilmalari","G2":"571 ","G3":"461","G4":"-110","G5":"80,7%\t\t\t\r"},{"id":"14","G1":"filiallar","G2":"93 ","G3":"93","G4":"-","G5":"100,0%\t\t\t\r"},{"id":"15","G1":"boshqalar(mini banklar, maxsus kassa va jamg‘arma kassalar)","G2":"478","G3":"368","G4":"-110","G5":"77,0%\t\t\t"}]