Etakchi mutaxassis;1;Makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni shakllantirish va monitoring qilish yig‘ma bo‘limi;Oliy ma\'lumot ;3 Bosh mutaxassis;1;Makroiqtisodiy, soliq-byudjet va pul-kredit siyosatlari muvofiqligini ta\'minlash bo‘limi;Oliy ma\'lumot ;3 Bosh mutaxassis;1;Eksport xajmini oshirish va prognozlashtirish bo‘limi;Oliy ma\'lumot ;3 Bosh mutaxassis;1;Energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo‘limi;Oliy ma\'lumot ;3 Etakchi mutaxassis;1;Moddiy balanslarni ishlab chiqish va bozorlarni boshqarish yig‘ma bo‘limi;Oliy ma\'lumot ;3 Bosh mutaxassis;2;Yengil sanoat, to‘qimachilik va oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish bo‘yicha boshqarma;Oliy ma\'lumot ;3 Bosh mutaxassis ;1;Tadbirkorlik va maxsuszonalarni rivojlantirish boshqarmasi;Oliy ma\'lumot ;3 Bosh buxgalter;1;Buxgalteriya;Oliy ma\'lumot ;3 Moddiy buxgalter;1;Buxgalteriya;Oliy ma\'lumot ;3