[{"id":"1","G1":"Etakchi mutaxassis","G2":"1","G3":"Makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni shakllantirish va monitoring qilish yig‘ma bo‘limi","G4":"Oliy ma'lumot ","G5":"3"},{"id":"2","G1":"Bosh mutaxassis","G2":"1","G3":"Makroiqtisodiy, soliq-byudjet va pul-kredit siyosatlari muvofiqligini ta'minlash bo‘limi","G4":"Oliy ma'lumot ","G5":"3"},{"id":"3","G1":"Bosh mutaxassis","G2":"1","G3":"Eksport xajmini oshirish va prognozlashtirish bo‘limi","G4":"Oliy ma'lumot ","G5":"3"},{"id":"4","G1":"Bosh mutaxassis","G2":"1","G3":"Energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo‘limi","G4":"Oliy ma'lumot ","G5":"3"},{"id":"5","G1":"Etakchi mutaxassis","G2":"1","G3":"Moddiy balanslarni ishlab chiqish va bozorlarni boshqarish yig‘ma bo‘limi","G4":"Oliy ma'lumot ","G5":"3"},{"id":"6","G1":"Bosh mutaxassis","G2":"2","G3":"Yengil sanoat, to‘qimachilik va oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish bo‘yicha boshqarma","G4":"Oliy ma'lumot ","G5":"3"},{"id":"7","G1":"Bosh mutaxassis ","G2":"1","G3":"Tadbirkorlik va maxsuszonalarni rivojlantirish boshqarmasi","G4":"Oliy ma'lumot ","G5":"3"},{"id":"8","G1":"Bosh buxgalter","G2":"1","G3":"Buxgalteriya","G4":"Oliy ma'lumot ","G5":"3"},{"id":"9","G1":"Moddiy buxgalter","G2":"1","G3":"Buxgalteriya","G4":"Oliy ma'lumot ","G5":"3"}]