1Etakchi mutaxassis1Makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni shakllantirish va monitoring qilish yig‘ma bo‘limiOliy ma'lumot 32Bosh mutaxassis1Makroiqtisodiy, soliq-byudjet va pul-kredit siyosatlari muvofiqligini ta'minlash bo‘limiOliy ma'lumot 33Bosh mutaxassis1Eksport xajmini oshirish va prognozlashtirish bo‘limiOliy ma'lumot 34Bosh mutaxassis1Energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo‘limiOliy ma'lumot 35Etakchi mutaxassis1Moddiy balanslarni ishlab chiqish va bozorlarni boshqarish yig‘ma bo‘limiOliy ma'lumot 36Bosh mutaxassis2Yengil sanoat, to‘qimachilik va oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish bo‘yicha boshqarmaOliy ma'lumot 37Bosh mutaxassis 1Tadbirkorlik va maxsuszonalarni rivojlantirish boshqarmasiOliy ma'lumot 38Bosh buxgalter1BuxgalteriyaOliy ma'lumot 39Moddiy buxgalter1BuxgalteriyaOliy ma'lumot 3