1O'zbekistonToshkentIslom Karimov shox ko'chasi45a100003(+99871) 232-65-00(+99871) 239-86-74 info@mineconomy.uzwww.mineconomy.uz