Yalpi ichki mahsulot;105.1 Sanoat;110.6 Chakana savdo aylanmasi;105.5 Qurilish;109.9 Qishloq, o\'rmon va baliqchilik xo\'jaligi;100.3 Jami xizmatlar;108.4