[{"id":"1","G1":"Yalpi ichki mahsulot","G2":"105.1"},{"id":"2","G1":"Sanoat","G2":"110.6"},{"id":"3","G1":"Chakana savdo aylanmasi","G2":"105.5"},{"id":"4","G1":"Qurilish","G2":"109.9"},{"id":"5","G1":"Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi","G2":"100.3"},{"id":"6","G1":"Jami xizmatlar","G2":"108.4"}]