1Yalpi ichki mahsulot105.12Sanoat110.63Chakana savdo aylanmasi105.54Qurilish109.95Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi100.36Jami xizmatlar108.4