Oʻzbekiston tarixi davlat muzeyi;15,000;10,000;6,000;5,000;10,000;15,000;50,000;30,000;20,000;15,000;10,000;15,000;50,000;100,000;60,000;Shartnoma asosida;Muzey ilmiy kengashi qarori asosida belgilanadi;Maktabgacha yoshdagilar, Nafaqadagilar, urush qatnashchilari, mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari, nogironlar, kam ta’minlangan oilalar vakillari Toshkent muzeyi;15,000;10,000;6,000;5,000;10,000;15,000;50,000;30,000;20,000;15,000;10,000;15,000;50,000;100,000;60,000;Shartnoma asosida;Muzey ilmiy kengashi qarori asosida belgilanadi;Maktabgacha yoshdagilar, Nafaqadagilar, urush qatnashchilari, mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari, nogironlar, kam ta’minlangan oilalar vakillari Temuriylar tarixi davlat muzeyi;8,000;7,000;5,000;5,000;5,000;-;20,000;-;5,000;3,000;2,000;2,000;16,000;40,000;30,000;200,000;Muzey ilmiy kengashi qarori asosida belgilanadi;Maktabgacha yoshdagilar, Nafaqadagilar, urush qatnashchilari, mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari, nogironlar, kam ta’minlangan oilalar vakillari Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi;5,000;3,000;2,000;2,000;2,000;5,000;16,000;-;8,000;7,000;5,000;5,000;20,000;40,000;30,000;200,000;Muzey ilmiy kengashi qarori asosida belgilanadi;Maktabgacha yoshdagilar, Nafaqadagilar, urush qatnashchilari, mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari, nogironlar, kam ta’minlangan oilalar vakillari