[{"id":"1","G1":"1","G2":"yillar","G3":"годы","G4":"years","G5":"2020"},{"id":"2","G1":"2","G2":"Jami","G3":"Всего","G4":"Total","G5":"702.8"},{"id":"3","G1":"3","G2":"ta’til, bo‘sh vaqt va dam olish","G3":"отпуск, досуг и отдых","G4":"vacation, leisure and recreation","G5":"138.3"},{"id":"4","G1":"4","G2":"do‘stlar va qarindoshlardan xabar olish","G3":"посещение друзей и родственников","G4":"visiting friends and family","G5":"35.8"},{"id":"5","G1":"5","G2":"ta’lim va kasbiy tayyorgarlik","G3":"образование и профессиональная подготовка","G4":"education and training","G5":"13.8"},{"id":"6","G1":"6","G2":"davolovchi va sog‘lomlashtiruvchi muolajalar","G3":"лечебные и оздоровительные процедуры","G4":"medical and health treatments","G5":"18.0"},{"id":"7","G1":"7","G2":"ziyorat qilish / религия","G3":"религия/ паломничество","G4":"pilgrimage","G5":"42.2"},{"id":"8","G1":"8","G2":"do‘konlarga tashriflar","G3":"посещение магазинов","G4":"shopping","G5":"1.9"},{"id":"9","G1":"9","G2":"tranzit","G3":"транзит","G4":"transit","G5":"3.6"},{"id":"10","G1":"10","G2":"boshqa shaxsiy maqsadlar","G3":"прочие личные цели","G4":"other personal goals","G5":"85.2"},{"id":"11","G1":"11","G2":"ish yuzasidan va kasbga oid maqsadlar","G3":"деловые и профессиональные цели","G4":"business and professional goals","G5":"364.0"}]