?Yalpi hududiy mahsulot;3649,7;109,7; Sanoat mahsuloti;1035,1;105,6; Iste’mol tovarlari;525,7;114,1; Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi;1921,9;106,8; Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar;863,3;116,7; Qurilish ishlari;750,6;117,3; Chakana savdo aylanmasi;3307;111,2; Xizmatlar, jami;1697,8;116,2; Eksport;66,7686;92,2;