[{"id":"1","G1":"?Yalpi hududiy mahsulot","G2":"3649,7","G3":"109,7"},{"id":"2","G1":"Sanoat mahsuloti","G2":"1035,1","G3":"105,6"},{"id":"3","G1":"Iste","G2":"525,7","G3":"114,1"},{"id":"4","G1":"Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi","G2":"1921,9","G3":"106,8"},{"id":"5","G1":"Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar","G2":"863,3","G3":"116,7"},{"id":"6","G1":"Qurilish ishlari","G2":"750,6","G3":"117,3"},{"id":"7","G1":"Chakana savdo aylanmasi","G2":"3307","G3":"111,2"},{"id":"8","G1":"Xizmatlar, jami","G2":"1697,8","G3":"116,2"},{"id":"9","G1":"Eksport","G2":"66,7686","G3":"92,2"}]