1?Yalpi hududiy mahsulot3649,7109,72Sanoat mahsuloti1035,1105,63Iste525,7114,14Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi1921,9106,85Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar863,3116,76Qurilish ishlari750,6117,37Chakana savdo aylanmasi3307111,28Xizmatlar, jami1697,8116,29Eksport66,768692,2