Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi;1894,4;100 Sanoat;434,5;27,8 Qurilish;685,7;64 Chakana savdo;2451,5;80,8 Yuk tashish, mln tn.;24,3;77,4 Yo`lovchi tashish, mln.kishi;260,7;96,6 Eksport, mln. AQSh doll.;74,7;1,6 Import, mln. AQSh doll.;36,1;4,6