[{"id":"1","G1":"\ufeffQishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi","G2":"1894,4","G3":"100\r"},{"id":"2","G1":"Sanoat","G2":"434,5","G3":"27,8\r"},{"id":"3","G1":"Qurilish","G2":"685,7","G3":"64\r"},{"id":"4","G1":"Chakana savdo","G2":"2451,5","G3":"80,8\r"},{"id":"5","G1":"Yuk tashish, mln tn.","G2":"24,3","G3":"77,4\r"},{"id":"6","G1":"Yo`lovchi tashish, mln.kishi","G2":"260,7","G3":"96,6\r"},{"id":"7","G1":"Eksport, mln. AQSh doll.","G2":"74,7","G3":"1,6\r"},{"id":"8","G1":"Import, mln. AQSh doll.","G2":"36,1","G3":"4,6\r"}]