1´╗┐Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi1894,4100 2Sanoat434,527,8 3Qurilish685,764 4Chakana savdo2451,580,8 5Yuk tashish, mln tn.24,377,4 6Yo`lovchi tashish, mln.kishi260,796,6 7Eksport, mln. AQSh doll.74,71,6 8Import, mln. AQSh doll.36,14,6